Naposledy aktualizováno: 14.10.2019 13:39:21
logo

Místní knihovna Lhota

Místní knihovna Lhota

působí v obci s 325 obyvateli. Je zřizována obcí Lhota od roku 2000 a je její organizační složkou. Do té doby byla součástí Okresní knihovny v Přerově. Nachází se v budově obecního úřadu  v nově upravených prostorách. Je veřejnou knihovnou, která poskytuje služby registrovaným (absenční i prezenční) i neregistrovaným uživatelům (prezenční, veřejný internet).

 

K zabezpečení služeb využívá fond s 870 svazky. Z toho beletrie 786 svazků a naučné literatury v počtu 84 svazků.

V nabídce jsou i časopisy a veřejný přístup k internetu. K dispozici jsou dvě studijní místa.

 

Knihovna je součástí střediska Lipník nad Bečvou a prostřednictvím pověřené knihovny - Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. nabízí svým čtenářům knihy z výměnných souborů. Knihy jsou dodávány pravidelně čtyřikrát ročně v měsíci dubnu, červnu, září a listopadu a stálý fond je tak doplňován každoročně o více jak 300 svazků z výměnných fondů (za rok 2018 to bylo 514 svazků). Novinky do stálého fondu jsou dodávány v červnu a listopadu.

 

Knihovna je počítačově vybavená a od podzimu 2010 využívá knihovnický systém Clavius.

 

 

Statistické údaje za rok 2018

Počet registrovaných čtenářů: 39, z toho 14 do 15 let

Počet návštěvníků: 334

Počet uživatelů internetu: 0

Výpůjčky celkem: 1 656